Questback Survey Questionnaire

Takk for at du viser interesse for fagfrokosten!

Ved eventuell påmelding til fagfrokosten vil vi be om at du opplyser om ditt navn og e-postadresse, eventuelt stilling og arbeidssted. Dette er personopplysninger som vi trenger ditt samtykke til å samle inn. Du samtykker ved å krysse av for dette.

Klikk deretter på "Gå videre" for mer informasjon om fagfrokosten og påmeldingsskjema.

Dersom du ønsker mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger, klikk her